Per 1 september 2010 is Sacha van der Veen werkzaam als oefentherapeut Cesar. U kunt zonder verwijzing van uw huisarts een afspraak maken.

Wat is Oefentherapie Cesar: De oefentherapeut biedt paramedische zorg op het gebied van houding en beweging. Met behulp van oefeningen, adviezen en coaching worden bestaande klachten behandeld en wordt er gewerkt aan het voorkomen van nieuwe klachten. De oefentherapeut onderscheidt zich door verder te kijken dan de klacht zelf, dat wil zeggen dat de klacht wordt geplaatst in het totaalbeeld van de houding en het bewegen van een cliënt. De client ondergaat een motorisch leerproces waardoor gedragsverandering optreed in houding en beweging en dit leert toe te passen in het dagelijks leven met betrekking tot sport, hobby’s en werk door middel van coaching. Ten einde van de therapie word er gestreefd naar een hogere zelfredzaamheid door middel van oefeningen; de client weet wat te doen wanneer klachten dreigen te verergeren en word de client therapeut onafhankelijk.

Kinderoefentherapie: Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben. Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat goed, maar soms loopt een kind een achterstand op in zijn motorische ontwikkeling. Omdat er bijvoorbeeld iets mis is met een van de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat.

Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet harder zijn best doen en meer dan gemiddeld oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Is dat ook met uw kind het geval? Dan kunnen u en uw kind baat hebben bij behandeling door de kinderoefentherapeut. De kinderoefentherapeut is gespecialiseerd in de (senso)motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, en kan u precies vertellen wat uw kind nodig heeft.

Algemene indicaties Oefentherapie Cesar:

Hoofdpijn en spanningsklachten

Heup- knie- en voetklachten

Rug- en bekkenklachten

Houding of bewegingsklachten

Arm-, nek- en schouderklachten

Motorische klachten

Ademhalingsklachten

Incontinentie klachten

Arbeidsrelevante klachten

Chronische aandoeningen

Maak direct een afspraak!

Afspraak maken